Veilig ondernemen

RAAK – principe

Wanneer er toch een overval wordt gepleegd, dan is de veiligheid van u, uw personeel en uw klanten het belangrijkst. Ga de confrontatie met de overvaller niet aan! Verleen medewerking. De politie adviseert daarom het RAAK-principe toe te passen tijdens een overval.

 • Rustig blijven
 • Accepteren van de bevelen
 • Afgeven geld of goederen
 • Kijken

R

Rustig blijven

Paniek is een slechte raadgever. Probeer zo rustig mogelijk te blijven. Kalmeer ook de mensen om u heen. Mensen doen in hun paniek soms de gekste dingen, die weer een reactie bij de overvallers uitlokken. Hoe rustiger u blijft, hoe minder groot de kans is dat de situatie escaleert. Is er een overvalalarm? Probeer deze dan te activeren. Let wel: doe dit uitsluitend als het kan zonder dat de overvallers het merken.

A

Accepteren van de bevelen

Veiligheid van personen gaat voor alles. Ga niet in verzet en volg de bevelen van de overvallers nauwgezet op. Spreek de waarheid tegen de overvallers – liegen kan extra gevaar opleveren. Handel met name voorzichtig en beheerst als er wapens aan de overval te pas komen.

A

Afgeven van geld of goederen

Hoezeer het ook tegen uw gevoel ingaat: geef de overvallers waar ze om vragen. Hang niet de held uit. Ook hier komt de veiligheid van mensen op de eerste plaats. Ga niet in discussie, en sta geld en goederen af zonder te protesteren.

K

Kijken

Voor de opsporing van daders heeft de politie zoveel mogelijk gegevens nodig. Kijk daarom goed naar de overvallers. Prent zoveel mogelijk kenmerken in uw geheugen. Het is daarbij handig om naast de toegangsdeur een meetlat of ander ijkpunt te hebben – dat helpt bij het vaststellen van de lengte van de overvallers.

Na de overval

 • Bel direct 1-1-2 voor hulp.
 • Houd vervolgens de telefoon vrij.
 • Sluit de deur en laat niemand binnen en geef niemand informatie.
 • Kom nergens aan in verband met achtergelaten sporen.
 • Stel klanten gerust, vraag hun medewerking als getuige.
 • Laat iedereen zoveel mogelijk opschrijven wat men gezien en gehoord heeft.
 • Wacht de politie buiten op.
 • Schakel Slachtofferhulp in voor uzelf en uw medewerkers.

Verder is het van belang dat u en eventuele andere slachtoffers altijd aangifte doen bij de politie. Dit kan via het landelijk aangifteformulier, via telefoonnummer 0900-8844 of op het politiebureau. Hoe meer aangiftes er binnenkomen, hoe beter de politie criminele activiteiten kan voorkomen en de pakkans van daders kan vergroten. Let erop dat u op het aangifteformulier nooit uw privéadres invult, maar dat van de winkel of het hoofdkantoor. Neem het formulier ook door met de politie en bewaar een kopie. Neem de tijd om het voorval te bespreken en bedenk wat u kunt doen om herhaling te voorkomen.

Raadpleeg de wegwijzer ‘U bent overvallen’ voor uitgebreide informatie over hoe u gebruik maakt van hulp van instanties en financiële ondersteuningsmogelijkheden na een overval.

Download hier uw toolkit

Wilt u de campagnematerialen delen met uw winkeliersvereniging, brancheorganisatie of franchisegever? Download dan hier de online bestanden. Een ruime verspreiding van de tips vergroot het bewustzijn om overvalpreventie goed te regelen.

Download de Toolkit
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial